© LES LOUTRES DE MERSCH

Home Branchen Foto & Info Kontakt Umellen

Les Loutres de Mersch

Januar 2017:
Do. 19.01.2017:  Neioschtpatt
Ro
19:00, Home Les Loutres
Sa. 21.01.2017:  Versammlung
Be, Lx, Sc (Patrulleversammlung Marie)
14:00-16:00, Home Les Loutres
Sa. 21.01.2017:  Versammlung
Ex
16:00-18:00, Home Les Loutres
Sa. 28.01.2017:  keng Versammlung
Be, Lx, Sc, Ex
Februar 2017:
Sa. 04.02.2017:  Sortie Schlittschung RDV a Retour Gare Miersch
Be, Lx, Sc, Ex
14:00 - 17:00, Befort
Sa. 11.02.2017 - So. 12.02.2017:  WE
Sc
Sa. 11.02.2017:  Versammlung
Be, Lx
14:00-16:00, Home Les Loutres
Sa. 18.02.2017 - So. 26.02.2017:  Fuesvakanz
Sa. 18.02.2017:  Roverquiz
Ro
. . .
© 2017 CKalender-Service 2017 - Ein Produkt von medialines Online-Systeme

De Programm vun den nexten Deeg:

Link op eis aal HP